STREDISKÁ:

PODNIKATEĽSKÉ STREDISKO KOŠICE RAMPOVÁ

Adresa:
 • Rampová 3
 • 040 01 Košice
 
Tel.:
 • 055/ 633 48 73
 
Mobil:
 • 0903 609 239 - obchod
 
E-mail:
 • pskosice@paskosice.sk
 
Info:
Administratívna budova, celková výmera viac ako 40 tis. m2, spevnená skladovacia plocha.

predaj:
 • pevných uhoľných palív, pilinových Ekobrikiet 10 kg balenie
 • pieskov a štrkov, kameniva
 • stavebných materiálov

iné skužby:
 • prenájom plôch, nebytových priestorov,  vozidiel a mechanizmov
 • váženie
 • možnosť využitia koľajovej vlečky
 • výkladka, nákladka

PODNIKATEĽSKÉ STREDISKO KOŠICE RAMPOVÁ

Podnikateľské stredisko Prešov

Adresa:
 • Bardejovská 38
 • 080 06 Prešov
 
Tel.:
 • 051/ 776 41 41
 
Mobil:
 • 0903 606 898
 • 0903 609 113
 
E-mail:
 
Info:
Administratívna budova, celková výmera viac ako 38 tis. m2, spevnená skladovacia plocha. 
predaj:
pevných uhoľných palív, EKO brikiet    nájdete TU
piesky, štrky, kamenivo, ozdobné kamenivo    nájdete TU
stavebných materiálov     nájdete TU
nákup a predaj motorovej nafty
mazív, motorových, hydraulických a prevodových olejov značky Madit
autokozmetiky
nalievaného (sudového) oleja (M6AD, M7AD, MEXTRA, PP80, ALYCOL)
 
Iné služby:
umývanie osobných vozidiel a služby spojené s prevádzkou autoumyvárky
umývanie dodávkových vozidiel
prenájom plôch, nebytových priestorov, vozidiel a mechanizmov
nákladka a výkladka
možnosť využitia koľajovej vlečky

Podnikateľské stredisko Prešov

podnikateľské stredisko Rožňava

Adresa:
 • Šafárikova 150
 • 048 01 Rožňava
 
Tel.:
 • 058 / 788 14 46
 
Mobil:
 • 0902 838 232
 
E-mail:
 
Info:

Administratívna budova, celková výmera viac ako 11 tis. m2, spevnená skladovacia plocha.

Predaj:

 • pevných uhoľných palív, pilinových EKO brikiet    nájdete TU
 • pieskov, štrkov, kamenivo, ozdobné kamenivo         nájdete TU
 • stavebných materiálov  nájdete TU
 • olejov Madit     

 iné služby:

 • prenájom plôch, nebytových priestorov, vozidiel a mechanizmov
 • nákladka, výkladka
 • váženie

podnikateľské stredisko Rožňava

podnikateľské stredisko Bardejov

Adresa:
 • Priemyselná ulica
 • 085 01 Bardejov
 
Tel.:
 • 054 / 472 22 37
 
Mobil:
 • 0911 606 872
 
E-mail:
 
Info:

Celková výmera strediska  21 tis.m2, unimobunka, spevnená skladovacia plocha.

Predaj:

 • pevných uhoľných palív, pilinových EKO brikiet    nájdete TU
 • pieskov,  štrkov, kamenivo, ozdobné kamenivo        nájdete TU
 • stavebných materiálov  nájdete TU

 iné služby:

 • prenájom plôch,  vozidiel a mechanizmov
 • váženie
 • výkladka, nákladka

podnikateľské stredisko Bardejov

Podnikateľské stredisko Mníšek nad Hnilcom

Adresa:
 • Mníšek nad Hnilcom 262
 • 055 64 Mníšek nad Hnilcom
 
Tel.:
 • 053 / 489 61 35
 
Mobil:
 • 0911 412 434
 
E-mail:
 
Info:

Celková výmera strediska  3 tis.m2, administratívna budova, spevnená skladovacia plocha.

Predaj:

 • pevných uhoľných palív, pilinových EKO brikiet    nájdete TU
 • pieskov,  štrkov, kamenivo, ozdobné kamenivo        nájdete TU
 • široká ponuka stavebných materiálov  nájdete TU

 iné služby:

 • prenájom plôch, nebytových priestorov, vozidiel a mechanizmov
 • váženie
 • výkladka, nákladka

Podnikateľské stredisko Mníšek nad Hnilcom

Podnikateľské stredisko Spišské Podhradie

Adresa:
 • Štefániková 93
 • 053 04 Spišské Podhradie
 
Tel.:
 • 053 / 454 12 29
 
Mobil:
 • 0911 867 552
 
E-mail:
 
Info:

Celková výmera strediska   3,8 tis.m2, administratívna budova, spevnená skladovacia plocha.

Predaj:

 • pevných uhoľných palív, pilinových EKO brikiet    nájdete TU
 • pieskov,  štrkov, kamenivo, ozdobné kamenivo        nájdete TU
 • stavebných materiálov  nájdete TU

 iné služby:

 • prenájom plôch, nebytových priestorov, vozidiel a mechanizmov
 • výkladka, nákladka
 • váženie

Podnikateľské stredisko Spišské Podhradie

SPRÁVA AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI

Na Floriánskej ulici č. 16 máme sídlo spoločnosti , nerealizujeme tu predaj. Predaj realizujeme na našej prevádzke Rampová 3, Košice.

                                                       

Adresa:
 • Palivá a Stavebniny, a.s.
 • Floriánska 16
 • 040 01 Košice
 
 

E-mail:
 • riaditel@paskosice.sk
 • sprava@paskosice.sk
 • tatarkova@paskosice.sk - obchodný úsek 
 • kontakt : 0903 611 024
 • majetok@paskosice.sk -  prenájom priestorov
 • kontakt : 0903 606 872
 • uctaren@paskosice.sk -   ekonomický úsek
 • kontakt : 0903 609 237,  055/622 86 11