Vážení obchodní priatelia,

     Palivá a stavebniny, akciová spoločnosť je právnym nástupcom štátneho podniku Uhoľné sklady, založeného v roku 1949 a Obchodu s palivami Košice. 

     Spoločnosť Palivá a stavebniny podniká v oblasti maloobchodu s hlavnou komoditou - pevné uhoľné palivá (všetky druhy uhlia a koksu) a širokým sortimentom pieskov, štrkov a  stavebných materiálov.

     Manažment spoločnosti využíva vo svojich zámeroch dlhodobo budovanú sieť stredísk, vybavenú budovami, mostovými váhami, spevnenými plochami a manipulačnou technikou. 

     Našim cieľom je rozširovať obchodné aktivity, na ktoré sme vybavení podľa potieb zákazníkov v jednotlivých regionóch.

     Želáme si, aby ste z našich stredísk odchádzali spokojní

 

 Doc. Ing. Milan Svoboda, CSc.
predseda predstavenstva a riaditeľ
        Palivá a Stavebniny, a.s.

Orgány spoločnosti

Predstavenstvo akciovej spoločnosti

• Doc. Ing. Milan Svoboda, CSc. predseda predstavenstva

• dr.h.c., Ing. Peter Čičmanec, PhD. podpredseda predstavenstva

• Ing. Zoltán Kolbaský člen predstavenstva

Dozorná rada akciovej spoločnosti

• JUDr. Monika Meňhertová predseda

• prof. Ing. Dušan Malindžák člen

• Ing. Ľuboš Šalátek člen

Správa a administratívne centrum akciovej spoločnosti

   * Doc. Ing. Milan Svoboda, CSc. predseda predstavenstva a riaditeľ a.s. kontakt na sekretariát : 055/ 622 86 11   (e-mail: sprava@paskosice.sk)

   * Ing. Slávka Tatarková vrchný obchodný referent  kontakt na obchod : 0903 611 024 ( e-mail : tatarkova@paskosice.sk)

   * Ing. Janka Babuščáková vrchný ekonomický referent  kontakt na ekonomický úsek :  0903 609 237, 055/ 622 86 11 (e- mail uctaren@paskosice.sk)

   * majetkový referent  kontakt na prenájom priestorov : 0903 606 872   (e-mail: majetok@paskosice.sk)

 

Pracovné ponuky

• Momentálne akciová spoločnosť nemá žiadne voľné pracovné miesta.