Olcnava fr. 4-8

Olcnava fr. 4-8
Popis:

Hornina : dolomitický vápenec dodávaný spoločnosťou KSR - Kameňolomy SR. 

Ponúkame Vám rôzne frakcie od 0-2  až po frakciu 32-63.

Využitie :  výroba asfaltových a obalovaných zmesí, dialničné a inžinierské stavby, kamenivo pre koľajové lôžka a reguláciu vodných tokov

NEZÁVÄZNÝ DOPYT >

KONTAKT >