vápencový štrkopiesok Carmeuse

vápencový štrkopiesok Carmeuse
Popis:

Popis:

Ponúkame Vám na našom stredisku v Rožňave vápencový štrkopiesok rôznych frakcií  (od najjemnejších 0-4 až po fr. 16-32) od nášho dodávateľa Carmeuse Slovakia, Slavec.

Využitie :   fr. 0-4 :   vhodný na omietanie

                  fr. 4-8,16-32 ,8-16  vhodný na zásypy jám, kanálov, drenážnych rúr

Len u nás nájdete kvalitný a certifikovaný tovar

NEZÁVÄZNÝ DOPYT >

KONTAKT >