Čierne uhlie....vysoká výhrevnosť, nízka sírnatosť... v cenách hnedého uhlia

Čierne uhlie....vysoká výhrevnosť, nízka sírnatosť... v cenách hnedého uhlia